TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SISTEMELOR DE COMANDĂ

AVA ENERGY PUNCT RO SRL

DEFINITII

www.avaenergy.ro  înseamna un  Website creat și deținut de Furnizor, respectiv  Website-ul conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer, și prin care Clientul va putea plasa o comandă pentru achizitionarea unuia sau mai multor Produse care vor fi afișate în interfața  Website-ului.. Furnizor  înseamnă o firmă AVA ENERGY PUNCT RO si cunosctuta pe piață sub numele www.avaenergy.ro .

Utilizator  înseamnă persoana care achizitionează unul sau mai multe Produse, prin intermediul www.avaenergy.ro .

Echipament Informatic  înseamnă un echipament informatic mobil de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows) și care poate rula corespunzător  Website-ul, astfel cum este el definit în acest contract.

Produs  înseamnă un produs non-alimentar care este comercializat de catre Furnizor în cadrul

Website-ului www.avaenergy.ro  si care poate fi livrat către Utilizator la o adresă determinată și comunicată de acesta din urmă.

ACORDUL DE UTILIZARE

1.     website-ul www.avaenergy.ro , inclusiv orice pagină componentă a acestuia poate fi utilizată numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizare.

2.     Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile de utilizare a www.avaenergy.ro de către orice persoană, constituie contractul (denumit in continuare  Contractul ) dintre Furnizor și orice persoană care utilizează  Website-ul (denumită în continuare  Utilizator ).

3.     Utilizarea www.avaenergy.ro , respectiv acționarea comenzilor de utilizare a Website-ului presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea www.avaenergy.ro (inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea www.avaenergy.ro .

4.     Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități din www.avaenergy.ro creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării www.avaenergy.ro .

5.     Clauzele din prezentul Contract se aplică tuturor secțiunilor aferente proiectului, iar în situația în care, în cadrul www.avaenergy.ro , există condiții de utilizare specifice anumitor secțiuni, respectivele condiții de utilizare vor prevala față de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiții de utilizare.

6.     Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a www.avaenergy.ro ,

Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a condițiilor de utilizare a www.avaenergy.ro . Utilizarea www.avaenergy.ro după accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al

Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.

SERVICIILE DISPONIBILE

7.     Prin www.avaenergy.ro Furnizorul oferă Utilizatorilor o interfață prin care aceștia vor putea plasa o comandă pentru achiziţionarea unuia sau mai multor Produse care vor fi afişate în  Website.

COMANDAREA PRODUSELOR

8.     Cumpărarea produselor se face contra cost, în condițiile specificate în www.avaenergy.ro .

9.     Cumpărarea produselor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate. Utilizatorul poate cumpăra produse în conformitate cu prețurile și condițiile de livrare disponibile la nivelul  Website-ului.

10. www.avaenergy.ro va colecta, prin intermediul Website-ului, datele relevante privind Utilizatorul şi comanda acestuia, respectiv numărul de telefon, adresa și/sau alte date de identificare a Utilizatorul şi tipul de Produs comandat;

11. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru prepararea şi livrarea corespunzătoare a

Produselor convenite afişate în www.avaenergy.ro și va onora comenzile primite de la

Utilizatori în condiţiile prevăzute în cadrul www.avaenergy.ro ;

12. Furnizorul răspunde pentru onorarea comenzilor primite de la Utilizatori şi pentru

conformitatea Produselor furnizate Utilizatorilor. Furnizorul răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de Utilizatori în legătură cu calitatea Produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea şi livrarea Produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul www.avaenergy.ro .

13. Furnizorul răspunde pentru acurateţea şi actualitatea informaţiilor puse la dispoziție

utilizatorilor, prin intermediul www.avaenergy.ro .

LIVRAREA ȘI PLATA

15. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru prepararea şi livrarea corespunzătoare a

Produselor convenite afişate în www.avaenergy.ro , în baza comenzii făcute de Utilizator.

16. Plata comenzii se face de către Utilizator, la livrarea comenzii de către Furnizor, prin

modalitățile puse la dispoziție de acesta din urmă.

17. Furnizorul răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de

Utilizatori în legătură cu calitatea Produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea şi livrarea Produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul  Website-ului.

LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZARE

18. Utilizatorul va folosi pentru accesarea și utilizarea www.avaenergy.ro propriile sale

echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune internet, browser etc.). Deși Furnizorul a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse pentru accesarea/furnizarea prin internet (  ) a informațiilor aferente www.avaenergy.ro , Furnizorul nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfața tehnică inclusă în www.avaenergy.ro .

19. Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate în www.avaenergy.ro , fără acordul prealabil scris al Furnizorului, exceptând cazul în care în www.avaenergy.ro se prevede explicit altfel.

20. În utilizarea www.avaenergy.ro  și/sau pentru contractarea ofertelor din www.avaenergy.ro  sunteți de acord să nu: (i) utilizați www.avaenergy.ro pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Website permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane;(x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesați/utilizați  Website-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Wevsite-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferență cu altă parte care utilizează și beneficiază de  Website/oferte; (xii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate; (xiii) alterați rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanților/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveți relații de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercați să obțineți acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la  Website/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

21. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului www.avaenergy.ro a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

22. În cazul în care Website-ul prin care se comandă produse va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin furnizarea unor informații și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea www.avaenergy.ro și achiziționarea de produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectivă a produselor.

23. În nici un caz Furnizorul, respectiv www.avaenergy.ro  nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezultadin divulgarea de către dumneavoastră a datelor și informațiilor furnizate pentru achiziționarea efectiva a produselor.

24. Înregistrarea Utilizatorului în vederea comandării de produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o sițuatie care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Furnizorului, cu securitatea www.avaenergy.ro sau cu activitatea Furnizorului și/sau a oricărei entități asociate cu acesta.

DATE CU CARACTER PERSONAL & CONFIDENȚIALITATE

26. Înregistrarea unui Utilizator în vederea contractării legale a produselor presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. www.avaenergy.ro va menține confidențialitatea datelor transmise de aceștia pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevazute de lege și în acest Contract.

27. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privier la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Furnizorul este operator de date și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este: emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării comenzii și livrarea către Utilizator a produselor comandate.

28. Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a Furnizorului, expediată pe adresa societății.

29. În cazul în care vor fi furnizate date personale de catre Utilizatori, www.avaenergy.ro se obligă să păstreze confidențialitatea respectivelor date colectate prin intermediul AVA ENRGY PUNCT RO SRL, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de către Furnizor, respectiv www.avaenergy.ro , și/sau folosite pentru livrarea efectivă a comenzilor către Utilizator și/sau executarea prezentului Contract sau a celui de achizitionare a produselor.

30. Prin utilizarea serviciilor de acces la www.avaenergy.ro , Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, puse la dispoziție Furnizorului să fie transmise Partenerilor / angajaților acestuia pentru livrarea comenzilor plasate și de asmenea, prelucrate de către Furnizor în scopuri efectiv legate de furnizarea serviciilor și produselor comandate,

Multumim,

earth@avaenergy.ro

AVA ENERGY PUNCT RO SRL

TINERETULUI 123, FLORESTI, CLUJ

0040759033720

Product added to wishlist
Product added to compare.

Folosim doar cookie-uri esentiale functionarii website-ului.