TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

DEFINITII

www.avaenergy.ro înseamna un  Website creat și deținut de Furnizor, respectiv  Website-ul conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer, și fiind doar un website de prezentare ale serviciilor de web design oferite. Furnizor  înseamnă o firmă STEEL COMPLIANCE GROUP SRL piață sub numele www.avaenergy.ro .

Utilizator  înseamnă persoana care achizitionează unul sau mai multe Produse, prin intermediul www.avaenergy.ro .

Echipament Informatic  înseamnă un echipament informatic mobil de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows) și care poate rula corespunzător  Website-ul, astfel cum este el definit în acest contract.

Produs  înseamnă un produs non-alimentar care este comercializat de catre Furnizor în cadrul

Website-ului www.avaenergy.ro si care poate fi livrat către Utilizator la o adresă determinată și comunicată de acesta din urmă.

ACORDUL DE UTILIZARE

1.     website-ul www.avaenergy.ro , inclusiv orice pagină componentă a acestuia poate fi utilizată numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizare.

2.     Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile de utilizare a www.avaenergy.ro de către orice persoană, constituie contractul (denumit in continuare  Contractul ) dintre Furnizor și orice persoană care utilizează  Website-ul (denumită în continuare  Utilizator ).

3.     Utilizarea www.avaenergy.ro , respectiv acționarea comenzilor de utilizare a Website-ului presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea www.avaenergy.ro (inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor) constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie să încetați imediat utilizarea www.avaenergy.ro .

4.     Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități din www.avaenergy.ro creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării www.avaenergy.ro .

5.     Clauzele din prezentul Contract se aplică tuturor secțiunilor aferente proiectului, iar în situația în care, în cadrul www.avaenergy.ro , există condiții de utilizare specifice anumitor secțiuni, respectivele condiții de utilizare vor prevala față de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiții de utilizare.

6.     Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a www.avaenergy.ro ,

Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a condițiilor de utilizare a www.avaenergy.ro . Utilizarea www.avaenergy.ro după accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al

Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.

SERVICIILE DISPONIBILE

DATE CU CARACTER PERSONAL & CONFIDENȚIALITATE

26. Înregistrarea unui Utilizator în vederea contractării legale a produselor presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. www.avaenergy.ro va menține confidențialitatea datelor transmise de aceștia pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevazute de lege și în acest Contract.

27. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privier la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Furnizorul este operator de date și are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine. Scopul colectării datelor este: emiterea documentelor de plată, informarea Utilizatorului asupra stării comenzii și livrarea către Utilizator a produselor comandate.

28. Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuării comenzii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a Furnizorului, expediată pe adresa societății.

29. În cazul în care vor fi furnizate date personale de catre Utilizatori, www.avaenergy.ro se obligă să păstreze confidențialitatea respectivelor date colectate prin intermediul STEEL COMPLIANCE GROUP SRL, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de către Furnizor, respectiv www.avaenergy.ro , și/sau folosite pentru livrarea efectivă a comenzilor către Utilizator și/sau executarea prezentului Contract sau a celui de achizitionare a produselor.

30. Prin utilizarea serviciilor de acces la www.avaenergy.ro , Utilizatorul este de acord ca datele sale cu caracter personal, puse la dispoziție Furnizorului să fie transmise Partenerilor / angajaților acestuia pentru livrarea comenzilor plasate și de asmenea, prelucrate de către Furnizor în scopuri efectiv legate de furnizarea serviciilor și produselor comandate.

earth@avaenergy.ro 

0040759033720

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Folosim doar cookie-uri esentiale functionarii website-ului.